Osvědčení

Oprávnění Osvědčení HILTI Oprávnění Protherm Oprávnění - Technická inspekce ČR Školení práce ve výškách Oprávnění ROCKEMPIRE Osvědčení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou Osvědčení společná vize Odborně způsobilá osoba pro periodické prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky
For the communication in english, please contact me
via e-mail info@zizkaelektro.cz or phone +420 606 402 330